ŻŁOBEK

MIEJSKI

W

INOWROCŁAWIU

Historia:              

       Żłobek Miejski ,,Maja” został uruchomiony  19 .03.1982 roku. Po długich oczekiwaniach rodziców najmłodszych

mieszkańców Osiedla Rąbin ,dokonano otwarcia żłobka. Nadano mu nazwę ulubienicy wszystkich dzieci ,,Maja”

 Żłobek dysponował –75 miejscami dla dzieci .Od momentu uruchomienia do dnia 31.12.2007r.z usług żłobka skorzystało

3511 dzieci .W latach 2001-2004 żłobek przeszedł reorganizację .Od 01.02.2004 r. funkcjonuje w strukturze jednostka głów

na przy ulicy Krzymińskiego 18 –miejsc 55 oraz filia  żłobka ,,Maja” przy ulicy Łokietka 12 -miejsc 35.

Pierwszym  kierownikiem żłobka była pani Krystyna Łodygowska .Od 01.09.1983 do 31.01.1988r.  kierownikiem żłobka był

pani Renata Kmieć. Od 01.02.1988 r. do dnia dzisiejszego dyrektorem jest pani Barbara Stępkowska.

 

ŻŁOBEK

MIEJSKI

W

INOWROCŁAWIU

BIP